Valuebooster, vi lever som vi lär! Värdeskapare och varumärkesbyggare för varumärken, handel och anställda.Joakim och Magnus har många års erfarenhet från dagligvaruhandeln både som säljare och i ledande befattningar. De var bland annat Regionschefer och kolleger på Sales Support under 13 år från 1993 -2007.
2007 lämnade Magnus för att ta en roll som Försäljningschef på Hestra handsken och strax efter gick Joakim vidare till Movement Sales Partner som Field Sales Manager.


Efter några år på olika håll återförenas vi i Valuebooster som Joakim startade 2011. Nu med det gemensamma målet att skapa ett starkt säljbolag där både varumärken och anställda kan växa och utvecklas.


Vår bakgrund och erfarenhet av att jobbat såväl tillsammans som på olika håll har givet oss ovärderlig erfarenhet och den tillsammans med våra egna tankar och idéer är de byggstenar som ligger till grund för den plattform som Valuebooster är byggt på.


Vår övertygelse är att årtal av ökad centralisering och sammanslagningar gjort att många varumärken med stor potential sitter i kläm vilket är en stor förlust för varumärkesägare, handel och konsumenter!


Valueboosters fokus ligger naturligtvis på att skapa försäljning men inte minst viktigt är det att samtidigt bygga/stärka uppdragsgivarnas varumärken och därigenom långsiktigt generera ökad försäljning.